TOP

Επιτυχής Σύνδεση!

Σημείωση

Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων είναι ενδεικτική, συνδέεται με τα περιεχόμενα συστατικά των προϊόντων και προκύπτει από τους ισχύοντες ισχυρισμούς υγείας και διατροφής για τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής. Η κατηγοριοποίηση δεν αφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο πρόληψης ή αγωγής ανθρώπινης νόσου.

X

Σημείωση

Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων είναι ενδεικτική, συνδέεται με τα περιεχόμενα συστατικά των προϊόντων και προκύπτει από τους ισχύοντες ισχυρισμούς υγείας και διατροφής για τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής. Η κατηγοριοποίηση δεν αφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο πρόληψης ή αγωγής ανθρώπινης νόσου.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ISOPLUS
   Δεv βρέθηκαν
   αποτελέσματα
   Ο σημερινός CFO πρέπει να είναι πρωτίστως δημιουργός του αποτελέσματος και αρωγός της μακρόχρονης επιτυχίας της επιχείρησης.

   Ο κ. Αντώνης Κώτσουγλου, CFO της ΙSOPLUS μας αναλύει ποια πρέπει να είναι η φυσιογνωμία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου Οικονομικού Διευθυντή και ποιες είναι οι νέες τάσεις και που πρέπει να επικεντρωθεί ο σημερινός CFO ώστε να φέρει αποτελέσματα σε μια εταιρεία.

   1. Ποιος είναι ο ρόλος του CFO στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον;

   Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή του σήμερα διαδραματίζεται σε ένα καινούριο οικονομικό περιβάλλον, αφού έχουν αλλάξει οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, οι οποίες αντανακλώνται και στην λειτουργία κάθε επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα κάθε εταιρία πρέπει να αλλάξει τους επιχειρηματικούς της προσανατολισμούς, συνέπεια των δραματικών αλλαγών στον τομέα της καταναλωτικής συμπεριφοράς του πληθυσμού, που προσδιορίζεται από τις καινούριες πλέον ανάγκες του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος της Οικονομικής Διοίκησης είναι περισσότερο παρά ποτέ δομικός και στρατηγικός.
   Ο CFO με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του αναδεικνύεται σε στενό συνεργάτη της Γενικής Διεύθυνσης και συμβάλει στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της επιχείρησης. Η  οικονομική παράμετρος αποτελεί πλέον την πεμπτουσία κάθε επιχειρηματικής απόφασης και ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή αποδεικνύεται ως ο πλέον σημαντικός στην ιεραρχία της επιχείρησης, ο οποίος τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει να εφαρμόσει με θρησκευτική ευλάβεια τους κανόνες του σύγχρονου management, αφού  είναι αυτός που φέρει την ευθύνη της διασφάλισης της διαχρονικής της προοπτικής.
   Οι δυνατές συνέργειες που οφείλει να έχει στην φαρέτρα του ο CFO σε συνδυασμό με την αδιάκοπη αφομοίωση, ερμηνεία και αξιολόγηση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών οικονομικών ερεθισμάτων είναι το κλειδί του σύγχρονου οικονομικού management που πρέπει να επιτελεί ο CFO.
   Τα εργαλεία του σε αυτό τον πυλώνα είναι η πολύ καλή γνώση όλων των εταιρικών διεργασιών, η διαρκής συνεργασία με την Διευθυντική ομάδα σε σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Επιχείρησης, η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και το αδιάλειπτο Controling και Planning των επενδυτικών στόχων και των επιχειρησιακών πλάνων.

   1. Ποια πρέπει να είναι η φυσιογνωμία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου Οικονομικού Διευθυντή;

   Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά  της φυσιογνωμίας του σύγχρονου Οικονομικού Διευθυντή, είναι η δέσμευση και η βαθιά προσήλωσή του στην επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Οι καινούριες συνθήκες της εθνικής, αλλά και παγκόσμιας αγοράς, αλλάζουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, της προσωπικότητας του Οικονομικού Διευθυντή, αφού επιβάλλουν ώστε να διακρίνεται για τον αλτρουισμό και το θάρρος να αναλαμβάνει τις καινούριες ευθύνες.
   Προσήλωση και δέσμευση που προϋποθέτει, ενσυναίσθηση και γνώση του κομβικού του ρόλου, των ευθυνών του, θυσία σε κάθε επίπεδο, πλήρη γνώση των επιχειρηματικών διεργασιών του Οικονομικού και Φορολογικού περιβάλλοντός και όλες τις σύγχρονες τάσεις που βελτιστοποιούν / μεγιστοποιούν την καθαρή θέση της Εταιρείας.
   Η ταύτιση με τους Εταιρικούς στόχους και η διαρκής ανάπτυξη των υπηρεσιών της Οικονομικής Διοίκησης για την προάσπιση και την διασφάλιση της λειτουργίας της Επιχείρησης, είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να είναι στο DNA  του Οικονομικού Διευθυντή.
   Η ορθή αξιολόγηση των επενδυτικών αποφάσεων και ο διαρκής έλεγχος των χρηματοροών θωρακίζουν την Εταιρεία και η θέση του CFO είναι στην πρώτη γραμμή μάχης για την υλοποίηση τους.  Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, έχουν ως αφετηρία την επιχειρηματική ηθική, την αγάπη για την Οικονομική Επιστήμη και την διαρκή αυτοβελτίωση μέσω της συστηματικής και ποιοτικής εργασίας.  

   1. Μαζί με τις αλλαγές που επιτελούνται τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς, αλλάζουν και οι απαιτήσεις του οικονομικού διευθυντή. Ποιες είναι οι νέες τάσεις και που πρέπει να επικεντρωθεί ο σημερινός CFO ώστε να φέρει αποτελέσματα σε μια εταιρεία;

   Οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, δηλαδή η λειτουργία των επιχειρήσεων σε καθεστώς κρίσης, έχουν ως συνέπεια, οι παράμετροι που προσδιορίζουν την επιχειρηματική απόφαση, να είναι ιδιαίτερα σύνθετοι και δυσεπίλυτοι. Αυτό έχει ως συνέπεια και την αλλαγή του ρόλου της σημερινής Οικονομικής Διοίκησης, που απαιτεί την ύψιστη ευαισθησία στην λήψη των μηνυμάτων του Οικονομικού περιβάλλοντος.
   Ο σημερινός CFO πρέπει να είναι πρωτίστως δημιουργός του αποτελέσματος και αρωγός της μακρόχρονης επιτυχίας της επιχείρησης, διαθέτοντας πληθώρα χαρακτηριστικών τόσο στην γνωστική του επάρκεια όσο και στην προσωπικότητά του.
   Η ουσιαστική συμμετοχή στους στόχους της επιχείρησης, η αποφασιστικότητα, η επιχειρηματική σκέψη, η κριτική ικανότητα αλλά και η διασφάλιση της μακρόχρονης επιτυχίας της επιχείρησης, είναι κάποια από τα δομικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τον σημερινό CFO.

   1. Όταν μιλάμε για οικονομικούς διευθυντές έχουμε να κάνουμε μόνο με αριθμούς, ο ανθρώπινος παράγοντας υπάρχει και αν ναι, που;

   Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή έγκειται πρωτίστως στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας μίας επιχείρησης.
   Η οικονομική επιστήμη ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες και ως Κοινωνική Επιστήμη, στοχεύει στην ανθρώπινη ευημερία μέσω της ανάπτυξης της ιδιωτικής Οικονομίας, η οποία με την σειρά της βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Οι αριθμοί λοιπόν και τα διάφορα μακρο-οικονομικά και μικρο-οικονομικά μοντέλα έχουν ως κυρίαρχο στόχο τον άνθρωπο και την ευημερία του.

   1. Έχουν επηρεαστεί οι Οικονομικοί Διευθυντές από την υγειονομική κρίση;

   Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) το 2020, έφερε μία πρωτοφανή και σφοδρή διαταραχή σε όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε απότομα το Α’ εξάμηνο του έτους ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων και της αυξημένης απροθυμίας ανάληψης κινδύνων. Η ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τις θετικές ειδήσεις για τα εμβόλια, βοήθησαν να σταθεροποιηθεί η δραστηριότητα το Β΄ εξάμηνο του έτους.
   Σε αυτό το πλαίσιο οι Οικονομικού Διευθυντές, που έχουν κομβικό και στρατηγικό ρόλο στο επιχειρείν, επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και κλήθηκαν να επικαιροποιήσουν τον ρόλο τους στα νέα δεδομένα.

   1. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τους οικονομικούς δείκτες του 2021; Θα είναι μια «καλή» χρονιά;

   Η πρόοδος του προγράμματος εμβολιασμών, η περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων και η υποχώρηση της πανδημίας, θα αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα της βελτίωσης των μεγεθών των οικονομικών δεικτών του 2021.
   Τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όλο το προηγούμενο διάστημα  επέδρασαν θετικά και περιόρισαν τις επιπτώσεις της πανδημίας στις αρχές του 2021. Η σταδιακή διεύρυνση/επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος από τον Μάιο του 2021 και έπειτα έχουν δημιουργήσει θετικές προσδοκίες στους καταναλωτές και στην αγορά για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους μήνες και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εγχώρια ζήτηση.
   Σίγουρα αν δεν υπάρξει  στο προσεχές διάστημα κάποια ραγδαία υποτροπή της πανδημίας, όπου θα επηρεάσει αρνητικά τουρισμό, εστίαση και ψυχαγωγία, πυλώνες που τροφοδοτούν το ΑΕΠ αυτή την περίοδο, το 2021 θα είναι μία καλή χρονιά με σημαντική βελτίωση σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς δείκτες.

   1. Δηλώνετε αισιοδοξία για το 2022;

   Η ελληνική οικονομία δείχνει τάση για περεταίρω βελτίωση σε όλους τους δείκτες της το 2022. Το άνοιγμα της οικονομίας από τον Απρίλιο του 2021, η διεύρυνση του εμβολιαστικού κύματος, η έναρξη της τουριστικής σεζόν, το άλμα του επιχειρηματικού κλίματος τον Μάιο και η εξασφαλισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση σημαντικών κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης το Β΄ εξάμηνο του 2021 εκτιμάται ότι θα κρατήσουν την οικονομική δραστηριότητα σε υψηλά επίπεδα το 2022.